Munkatársaink és önkénteseink

  1. Home
  2. /
  3. Munkatársaink és önkénteseink

Munkatársaink és önkénteseink

Kyle Ferguson – Szervező igazgató: Romániában 2002 óta részt vett szolgálatokban, főleg a Bonus Pastor Alapítvány keretében. 2014 tavaszán feleségével Catherine-el és három gyermekükkel Romániába, Mogyorózd -ra költöztek, hogy teljes idejükkel a Bonus Pastor Alapítvánnyal dolgozzanak. Miután felkérést kapott, hogy csatlakozzon a Bonus Pastor vezetőségéhez, Kyle velük együtt dolgozott az alapítvány munkatársai részére szánt képzés kidolgozásán. Ebből a munkából született meg a Bibilikus Lelkigondozás Képzés Program. 2017-ben kérték felt Kyle-t arra, hogy dolgozzon ki egy Biblikus Lelkigondozás Képzés Programot főképp a Bonus Pastor Alapítvány munkatársai részére, de azok számára is, akiknek ez hasznos lehet. 2018-ban Kyle befejezte munkáját az alapítványnál, majd visszatért Stateside (USA)-ba a családjával, te továbbra is szolgál a Boundary Crossing Ministries-el mint Biblikus Lelkigondozó Képzés Igazgató.

Stuart és Beth Ferguson – segítő munkatársak: Stuart és felesége Beth, hosszú ideje szolgálnak Kelet Európában. Eleinte a Vasfüggöny mögött segítettek misszionáriusokat, majd később személyesen is részt vettek ebben a munkában. Stuart és Beth sok időt Kelet Európai töltött lelkészek, szolgálat vezetők bátorításával, építésével. Két évet Romániában is éltek. Jelenleg Diósdon élnek. Mindketten tanárok a ICSB keresztény nemzetközi iskolában. Emellett Stuart egy kisebb missziós szervezet pénzügyi igazgatója is. Stuart segédkezik a Biblikus Lelkigondozás Képzés Pogram fejlesztésén is.

Peter és Susan Stazen: segítő munkatársak: Pete jelenleg épp a doktori fokozatát szerzi a Lelkigondozói Öszpontosítás Megerősítése szakterületén. Peter és Susan 1976-ban házasodtak össze öt gyerekük és nyolc unokájuk van. Peter 1982-ben lett lelkésszé avatva és most is az Orthodox Presbiteriánus Egyház tagjaként szolgál. Három gyülekezetet pásztorolt Ohioban, Michiganben és Virginiában.  

Tagja az Association of Certified Biblical Counselors (ACBC) lelkigondozói szervezetnek. 2001 -ben és 2004 -ben Peter-nek lehetősége nyílt Szudánban és Egyiptomban szolgálni konfernciákon, az Egyház Doktrínája témakörében, a Közel Keleti Reformált Közösség keretein belül. George Scipione volt, aki 2019 -őszén kapcsolatba hozta Petert és Susant velünk a BCM-el (George Scipione volt Peter tanára a Reformált Presbiteriánus Teológián). Pete és Susan Kolozsváron, 2020. januárjában kapcsolódott be a Kelet Európai Biblikus Lelkigondozói Képzési Programba és azóta is részt vesznek a program fejlesztésében. (Pete felmenői Európaiak – anyai nagyszülei Tard-ról és Mezőkövesdről származnak és apai nagyszülei pedig Kievről (Ukrajna) és Horochui-ról (Lengyelország) származnak.

Susan BSc. diplomája van Általános iskolai oktatásból, ugyanakkor minor diplomája könyvtudományi szakból. Otthon oktatta öt gyermeküket, az igazi erőssége a fiatal gyerekek oktatása. Susan bibliakör vezetőként és női konferencia előadóként is szolgált. Ő is ACBC képesítést kapott, és Peter segítője  A Biblikus Lelkigondozás Képzés Programban is.

Randy Brooks – Adminisztratív koordinátor: Randy és felesége Erlene 1972 óta házasok. Isten gondviselésének köszönhetően a hitük és szeretetük megerősödött az egyetemi éveik alatt (Virginia Tech), és egy a haditengerészet keretein belüli mérnöki karrier alatt is. Négy felnőtt gyermek, tizenegy unoka és negyvenöt évnyi munka után Randy nyugdíjba vonult, éppen a 45 éves házassági évfordulójuk előtt. Mint egy amerikai presbiteriánus gyülekezet presbitere, Randy megtapasztalta Isten munkáját az egyházban az igeszolgálaton keresztül is. A szolgálata folytatódik azáltal is, hogy a Keresztény Lelkigondozói Egyesület (CCEF) konferenciáin részt vesz. Mindezek által Jézus Krisztus evangéliumában van minden reménye.

George Scipione Phd. – Konferencia Előadó: George 40 éven keresztül gyakorolta a biblikus lelkigondozást. A Temple University-n diplomázott, M.A.-t szerzett Pszichológiából, Teológiából és egy Phd.-t Biblikus Lelkigondozásból. Részt vett Biblikus Lelkigondozás Képzés programok és konferenciák vezetésében világszerte. Sokat írt a Biblikus Lelkigondozás témakörében, szolgált a Christian Counseling and Education Foundation (CCEF) és a CCEF-West vezetőjeként, az Othodox Presbiteriánus Egyházban (OPC) volt lelkész és tanított a Reformed Presbyterian Theological Seminary-n is. Minősített Lelkigondozó volt az Association of Certified Biblical Counselors (ACBC) -nél, aminek a vezetésében is részt vett. 2018 Januárjában feleségével Eileen-el, nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a Biblikus Lelkigondozás Képzés Programba Kolozsváron, mint a konferencia előadója, és kulcsfontosságú szerepe volt a képzés felépítésének és irányának megalapozásában. George földi életútját 2020-ban fejezte be. Hálásak vagyunk Istennek azért az időért, amíg közösen szolgálhattunk és várjuk azt a napot, mikor az Úr jelenlétében ismét találkozhatunk George-al.